Máy chủ này cấu hình tầm trung chứ không phải RAM chỉ vài GB như một số bên giá rẻ...

Dịch vụ host này không có backup tự động, hãy cân nhắc trước khi mua!

Gói 01

Dung lượng 300Mb
Không giới hạn băng Thông
1 tên miền chính
0 tên miền khác
Miễn phí chứng chỉ SSL
Hệ thống quản lý cPanel
Hệ điều hành Cloudlinux
Vị Trí Việt Nam

Gói 02

Dung lượng 500Mb
Không giới hạn băng Thông
1 tên miền chính
1 tên miền khác
Miễn phí chứng chỉ SSL
Hệ thống quản lý cPanel
Hệ điều hành Cloudlinux
Vị Trí Việt Nam

Gói 03

Dung lượng 1000Mb
Không giới hạn băng Thông
1 tên miền chính
Không giới hạn tên miền
Miễn phí chứng chỉ SSL
Hệ thống quản lý cPanel
Hệ điều hành Cloudlinux
Vị Trí Việt Nam

Gói 04

Dung lượng 2000Mb
Không giới hạn băng Thông
1 tên miền chính
Không giới hạn tên miền
Miễn phí chứng chỉ SSL
Hệ thống quản lý cPanel
Hệ điều hành Cloudlinux
Vị Trí Việt Nam

Gói 05

Dung lượng 3000Mb
Không giới hạn băng Thông
1 tên miền chính
Không giới hạn tên miền
Miễn phí chứng chỉ SSL
Hệ thống quản lý cPanel
Hệ điều hành Cloudlinux
Vị Trí Việt Nam

Gói 06

Dung lượng 4000Mb
Không giới hạn băng Thông
1 tên miền chính
Không giới hạn tên miền
Miễn phí chứng chỉ SSL
Hệ thống quản lý cPanel
Hệ điều hành Cloudlinux
Vị Trí Việt Nam

Gói 07

Dung lượng 10000Mb
Không giới hạn băng Thông
1 tên miền chính
Không giới hạn tên miền
Miễn phí chứng chỉ SSL
Hệ thống quản lý cPanel
Hệ điều hành Cloudlinux
Vị Trí Việt Nam

Gói 08

Dung lượng 20000Mb
Không giới hạn băng Thông
1 tên miền chính
Không giới hạn tên miền
Miễn phí chứng chỉ SSL
Hệ thống quản lý cPanel
Hệ điều hành Cloudlinux
Vị Trí Việt Nam

Powered by WHMCompleteSolution